• ASTMASME SA234A234M,WPB,WPC
  ASTM A234/A234M : جامعه ی امریکایی برای ازمایش و مواد.  لوله های از جنس کربن خمیده و الیاژ فولاد برای خدمات در دمای بالا و متوسط. محدوده: این وسایل برای استفاده در لوله های دمای بالا و در وسایل لوله ای تحت فشار برای استفاده در دماهای بالا ...
 • ASTMASME SA420A420M,WPL6,WPL3
  ASTMA420/A420M   :  جامعه ی امریکا برای ازمایش و مواد  لوله های داغ از کربن حالت داده شده فولادی و الیاژ  فولادی برای خدمات دمایی پایین محدوده: این لوله ها برای استفاده در لوله های فشار و خدمات عروق تحت فشار در دماهای پایین ...
 • ASTMASME SA860A860M,WPHY42,WPHY52,WPHY56,WPHY60,WPHY65,WPHY70
  توضیح : انجمن آمریکایی آزمون و مواد  A860/860M اتصال با جوشکاری لب به لب فولاد فریتی نرم و با قدرت هدف: این اتصالات در انتقال نفت و گاز با فشار بالا و سیستمهای توزیع به کار گرفته میشود.  ترکیب شیمیایی ...
 • ASTMASME SA105
  : انجمن آمریکایی آزمون و مواد  A105/105M فولاد کربن آهنگری شده  برای استفاده در لوله کشی هدف: این مشخصات قطعات  لوله کشی فولاد کربن آهنگری شده شده برای خدمات  دمای (بالاتر) محیط  در سیستمهای فشار را تحت پوشش قرار می ده...
 • ASTMASME SA350,LF2
   : انجمن آمریکایی آزمون و مواد  A350/350M کربن و آهنگریهای فولاد کم آلیا ژ، نیازمند تست سختی شکاف برای قطعات لوله کشی هدف: مشخصات شماره۲ درجه های مختلف کربن و فولاد کم آلیا ژ آهنگری شده و یا فلنج های حلقه نورد ،  اتصالات آهنگری ...
 • ASTMASME SA694A694M,F42,F52,F56,F60,F65,F70
  : انجمن آمریکایی آزمون و مواد  A694/694M کربن و آهنگریهای فولاد کم آلیا ژبرای فلنجهای لوله ای، اتصالات، شیر آلات و قطعه های سرویس انتقال با فشار بالا.   هدف:  این مشخصات کربن و فولاد کم آلیا ژ آهنگری شده و یا فلنج های حلقه نورد ،...
جمع 1 صفحه 6 سوابق
product catalog