• ASTMASME SA815-S31803,S32205,S32750(2507),S32760
    آزادی عمل: این مشخصات شامل دو طبقات عمومی (WP و CR) از اتصالات فولاد ضد زنگ فریتی ورزیده، فریتی/آستنیتی و مارتنزیتی با ساخت بدون درز و جوشکاری شده می شود که آخزین ثجدید نظر مشخصات A960/A960M آن را پوشش می دهد. تبصره ۱- در این جدول جایی که بیضی...
  • ASTMASME SA182,F51,F53,F55
    این مشخصات شامل لوازم لوله کشی فولاد ضد زنگ و آلیاژ کم فورج شده برای استفاده در سیستم های فشاری می باشد. این شامل فلانژ، اتصالات، شیر و قطعات مشابه به مطابق ابعاد مشخص شده و یا استاندارد های بعدی می باشد. جدول ۱شرایط عمل حرار...
جمع 1 صفحه 2 سوابق
product catalog