• ASTM/ASME S/B366 UNS N08020,N04400,N06600,N06625,N08800,N08810,N08825,N10276,N10665,N1067
    "مشخصات استاندارد برای اتصالات نیکل ورزیده و آلیاژ نیکل ساخته شده کارخانه" آزادی عمل: اتصالات جوشکاری ورزیده برای لوله کشی فشاری، ساخته شده کارخانه از نیکل و آلیاژ های نیکل و اتصالات رزوه ای ...
  • ASTM/ASME S/B564 UNS N08020,N04400,N06600,N06625,N08800,N08810,N08825,N10276,N10665,N10675
    آلیاژ UNS N08800 عموما در درجه حرارت سرویس (حداکثر) تا و بشمول ۱۱۰۰ درجه فارنهایت (۵۹۳ سانتیگراد) به کار برده می شود. آلیاژ های UNS N08810، N08120 و UNS N08811 عموما در درجه حرارت سرویس بیش از ۱۱۰۰ درجه فارنهایت (۵۹۳ سانتیگراد) به کار برده می شوند که...
جمع 1 صفحه 2 سوابق
product catalog