• پیش سازی لوله
    برای نیازهای تکنولوژیکی بالا سیستم خط لوله ای ، طراحی بهینه سازی شده & تجهیزات بر روی سیستمهای قابل حمل توسط ما نصب می شود. موادی که شامل لوله های فولادی،  اتصالات لوله ، فلنج ها  ، مواد جوشکاری  ، اتصال دهنده ها، مهر و موم لوله تو...
جمع 1 صفحه 1 سوابق
product catalog