ASTM/ASME S/B564 UNS N08020,N04400,N06600,N06625,N08800,N08810,N08825,N10276,N10665,N10675
تلفن: 008651083590332
پست الکترونیک: Inquiry@feitingpipe.com
تصویری
  • شرح
آلیاژ UNS N08800 عموما در درجه حرارت سرویس (حداکثر) تا و بشمول ۱۱۰۰ درجه فارنهایت (۵۹۳ سانتیگراد) به کار برده می شود. آلیاژ های UNS N08810، N08120 و UNS N08811 عموما در درجه حرارت سرویس بیش از ۱۱۰۰ درجه فارنهایت (۵۹۳ سانتیگراد) به کار برده می شوند که آنجا مقاومت در برابر خزش و پارگی لازم است و برای توسعه خواص مطلوب در حدود این درجه حرارت تابکاری می شوند.

جدول ۱ شرایط شیمیایی الف
ترکیب،  %
عنصر نیکل- نیکل- نیکل- نیکل-آهن- نیکل- کم-
کروم- کروم- کربن- کروم کربن- کربن
نیکل- مولیبدنم- آهن کروم آلیاژ کروم- نیکل- نیکل- نیکل-
مس کولمبیم آلیاژ آلیاژ مولیبدنم- مولیبدنم- مولیبدنم مولیبدنم
آلیاژ آلیاژ مس کروم آلیاژ آلیاژ
آلیاژ آلیاژ
UNS UNS UNS UNS UNS UNS UNS UNS UNS
N04400 N06625 N06600 N08800 N08810 N08825 N10276 N10665 N10675
نیکل 63.0B min 58.0B min 72.0B min 30.0–35.0 30.0–35.0 38.0–46.0 balanceB balanceB 65.0 min
مس 28.0–34.0 ... 0.5 0.75 0.75 1.5–3.0 ... ... 0.2
آهن 2.5 5 6.0–10.0 39.5B min 39.5B min 22.0B min 4.0–7.0 2 1.0–3.0
منگنز 2 0.5 1 1.5 1.5 1 1 1 3
کربن 0.3 0.1 0.15 0.1 0.05–0.10 0.05 0.01 0.02 0.01
سیلیکون 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.08 0.1 0.1
گوگرد 0.024 0.015 0.015 0.015 0.015 0.03 0.03 0.03 0.01
کروم ... 20.0–23.0 14.0–17.0 19.0–23.0 19.0–23.0 19.5–23.5 14.5–16.5 1 1.0–3.0
آلومینیوم ... 0.4 ... 0.15–0.60 0.15–0.60 0.2 ... ... 0.5
تیتانیوم ... 0.4 ... 0.15–0.60 0.15–0.60 0.6–1.2 ... ... 0.2
کولمبیم ... 3.15–4.15 ... ... ... ... ... ... ...
(نیوبیم)  +
تانتال
مولیبدنم ... 8.0–10.0 ... ... ... 2.5–3.5 15.0–17.0 26.0–30.0 27.0–32.0
فسفر ... 0.015 ... ... ... ... 0.04 0.04 0.03
تنگستن ... ... ... ... ... ... 3.0–4.5 ... 3
کبالت ... ... ... ... ... ... 2.5 1 3
وانادیم ... ... ... ... ... ... 0.35 ... 0.2
نیتروژن ... ... ... ... ... ... ... ... ...
بور ... ... ... ... ... ... ... ... ...
لانتانیم ... ... ... ... ... ... ... ... ...
آلومینیوم + ... ... ... ... ... ... ... ...
تیتانیم
نیکل  +  ... ... ... ... ... ... ... ... 94.0–98.0
مولیبدنم
کولمبیم ... ... ... ... ... ... ... ... 0.2
(نیوبیم)
تانتال ... ... ... ... ... ... ... ... 0.2
زیرکونیوم ... ... ... ... ... ... ... ... 0.1
سریم ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ایتریم ... ... ... ... ... ... ... ... ...
الف. حدود یا حداقل وگرنه حداکثر داده شده است. جایی که در این جدول بیضی ها (...) دیده می شوند در آنجا هیچ الزامی وجود ندارد و عنصر نیاز به بررسی و یا گزارش ندارد.

ب. عنصر باید به طور حسابی توسط تفاوت تعيين گردد.


جدول ۲ شرایط ویژگی های مکانیکی الف
مواد و حالت حداکثر ضخامت مقطع به (میلی متر) توان کششی، حداقل، کیلو پوند بر اینچ مربع (مگا پاسکال) توان عملکرد، ۰،۲ % خمش، حداقل، کیلو پوند بر اینچ مربع (مگا پاسکال) کشیدگی در ۲ انچ یا ۵۰ میلی متر یا 4D، حداقل، %
آلیاژ نیکل-کروم-آهن ... 80 (552) 35 (241) 30
UNS N06600، تابکاری شده
نیکل-کروم-آهن-آلومینیوم تا ۴ (۱۰۲) 98 (680) 39 (270) 30
آلیاژ UNS N06025، محلول بیش از ۴ (۱۰۲) تا 84 (580) 39 (270) 15
تابکاری شده ۱۲ (۳۰۵) بشمول
نیکل- کروم- مولیبدنم- تا ۴ (۱۰۲)، بشمول 120 (827) 60 (414) 30
آلیاژ کولمبیم UNS N06625، بیش از ۴ ب (۱۰۲) تا 110 (758) 50 (345) 25
تابکاری شده ۱۰ (۲۵۴)، بشمول
نیکل-کروم-مولیبدنم-
آلیاژ سیلیکون UNS N06219، محلول ... 96 (660) 39 (270) 50
تابکاری شده
نیکل- کروم- مولیبدنم- تا ۴ (۱۰۲)، بشمول 95 (655) 45 (310) 60
آلیاژ تنگستن UNS N06110, بیش از ۴ (۱۰۲) تا 90 (621) 40 (276) 50
تابکاری شده ۱۰ (۲۵۴)، بشمول
نیکل- کروم- تنگستن-
آلیاژ مولیبدنم UNS N06230، ... 110 (758) 45 (310) 40
محلول تابکاری شده ج
آلیاژ نیکل-مسUNS N04400، ... 70 (483) 25 (172) 35
تابکاری شده
آلیاژ های نیکل-آهن-کروم:
UNS N08800، تابکاری شده ... 75 (517) 30 (207) 30
UNS N08810  و UNS N08811، ... 65 (448) 25 (172) 30
تابکاری شده
پیغام بگذارید

لطفا در صورت به درخواست خود را در فرم زیر کلیک کنید. ما شما را در 24 ساعت پاسخ

product catalog