ASTMASME SA182,F11,F12,F22, F5,F9,F91
تلفن: 008651083590332
پست الکترونیک: Inquiry@feitingpipe.com
تصویری
  • توضیح
این ویژگی پوشش می دهد ترکیبات با الیاژ پایین و لوله های ضدزنگ فولادی برای استفاده در سیستم های فشاری. شامل پیچ سر تنبوشه , ابزار , دریچه ها و قطعات مشابه با ابعاد مشخص شده با اندازه های استاندارد.

جدول 1 شرایط مورد نیاز برای گرمادهی
درجه نوع گرما دهی اوستنیت کردن/محلول سازی سرد کردن سرمای تسکین دهنده دمای رساندن فلز به ان و سپس خنک کردن,
دما, حداقل رسانه حداقل یا
or Range, °F [°C]A زیر °F [°C] بازه ی , °F [°C]
الیاژ فولتدی درجه پایین
F 5, F 5a گداخته کن 1750 [955] furnace cool B B
معتدل کن و داغ کن و سپس سرد کن 1750 [955] air cool B 1250 [675]
F 9 بازپخت کن 1750 [955] furnace cool B B
معتدل کن و داغ کن و سپس سرد کن 1750 [955] air cool B 1250 [675]
F 91 معتدل کن و داغ کن و سپس سرد کن 1900-1975 [1040-1080] air cool B 1350–1470 [730–800]
F 11, Class 1, 2, 3 گداخته کن 1650 [900] furnace cool B B
معتدل کن و داغ کن و سپس سرد کن 1650 [900] air cool B 1150 [620]
F 12, Class 1, 2 گداخته کن 1650 [900] furnace cool B B
معتدل کن و گرما بده 1650 [900] air cool B 1150 [620]
F 22, Class 1, 3 گداخته کن 1650 [900] furnace cool B B
معتدل کن و گرما بده 1650 [900] air cool B 1250 [675]
F 22V معتدل کن و دما بده یا 1650 [900] air cool or liquid B 1250 [675]
فرو نشاندن و حرارت دادن

جدول 2 مواد شیمیایی مورد نیاز A
نشانه - UNS درجه ترکیب %
کاتیوم علامت کربن منگ- فس- گوگرد سیلیکون نیکل کروم مولیبد - کلوم- تیتا- Other
سمبل ناسیون نز فوروس نام بیوم نیوم Elements
الیاژ فولادی پایین
F 5C K41545 4 to 6 % کروم 0.15 0.30–0.60 0.030 0.03 0.5 0.5 4.0–6.0 0.44–0.65 ... ... ...
F 5aC K42544 4 to 6 % کروم 0.25 0.6 0.04 0.03 0.5 0.5 4.0–6.0 0.44–0.65 ... ... ...
F 9 K90941 9 % کروم 0.15 0.30–0.60 0.030 0.03 0.50–1.00 ... 8.0–10.0 0.90–1.10 ... ... ...
F 91 K90901 9 % کروم 1 % 0.08–0.12 0.30–0.60 0.020 0.01 0.20–0.50 0.4 8.0–9.5 0.85–1.05 0.06–0.10  ... N 0.03–0.07
مولیبدنوم 0.2 % Al 0.02D
وانادیوم اضافه V 0.18–0.25

کولومبیوم

Ti 0.01D
Zr 0.01D
نیتروژن
F 11 K11597 1.25 % کروم, 0.05–0.15 0.30–0.60 0.030 0.03 0.50–1.00 ... 1.00–1.50 0.44–0.65 ... ... ...
Class 1 0.5 % مولیبدنوم
F 11 K11572 1.25 % کروم 0.10–0.20 0.30–0.80 0.040 0.04 0.50–1.00 ... 1.00–1.50 0.44–0.65 ... ... ...
Class 2 0.5 % مولیبدنوم
F 11 K11572 1.25 %کروم 0.10–0.20 0.30–0.80 0.040 0.04 0.50–1.00 ... 1.00–1.50 0.44–0.65 ... ... ...
Class 3 0.5 % مولیبدنوم
F 12 K11562 1 % کروم 0.05–0.15 0.30–0.60 0.045 0.045 0.50 max ... 0.80–1.25 0.44–0.65 ... ... ...
Class 1 0.5 % مولیبدنوم
F 12 K11564 1 % کروم 0.10–0.20 0.30–0.80 0.040 0.04 0.10–0.60 ... 0.80–1.25 0.44–0.65 ... ... ...
Class 2 0.5 % مولیبدنوم
F 22 K21590 کروم - مولیبدنوم 0.05–0.15 0.30–0.60 0.040 0.04 0.5 ... 2.00–2.50 0.87–1.13 ... ... ...
Class 1 ...
F 22 K21590 کروم - مولیبدنوم 0.05–0.15 0.30–0.60 0.040 0.04 0.5 ... 2.00–2.50 0.87–1.13 ... ... ...
Class 3
F 22V K31835 2.25 % chromium, 1 % 0.11–0.15 0.30–0.60 0.015 0.01 0.1 0.25 2.00–2.50 0.90–1.10 0.07 0.03 Cu 0.20
مولیبدنوم, 0.25 % V 0.25–0.35
وانادیوم B 0.002
Ca 0.015E

جدول شماره 3 سختی و کشسانی مورد نیاز A
نماد درجه قدرت کششی, min, ksi [MPa] قدرت ارتجاعی, min, ksi [MPa]B طول و اندازه in 2 in. [50 mm] or 4D, min, % کاهش سطح, min, % عدد سختی برینل, HBW
فولاد الیاژی درجه پایین
F 5 70 [485] 40 [275] 20 35 143–217
F 5a 90 [620] 65 [450] 22 50 187–248
F 9 85 [585] 55 [380] 20 40 179–217
F 91 90 [620] 60 [415] 20 40 190–248
F 11 Class 1 60 [415] 30 [205] 20 45 121–174
F 11 Class 2 70 [485] 40 [275] 20 30 143–207
F 11 Class 3 75 [515] 45 [310] 20 30 156–207
F 12 Class 1 60 [415] 32 [220] 20 45 121–174
F 12 Class 2 70 [485] 40 [275] 20 30 143–207
F 22 Class 1 60 [415] 30 [205] 20 35 170 max
F 22 Class 3 75 [515] 45 [310] 20 30 156–207
F 22V 85–110 [585–780] 60 [415] 18 45 174–237

وقتی پرانتز ها در این جدول پدیدار شوند  هیچ نیازی وجود ندارد و ازمایش برای تعیین ارزش نیازی به انجام شدن یا گزارش شدن ندارد
تعیین می شود توسط روش 0.2% افست , برای فولاد های اهنی فقط , روش 0.5 % انبساط زیر بار می تواند استفاده شود.
برای بخش های بزرگ تر از 5 اینچ (130 میلی متر) در ضخامت , حداقل قدرت کشسانی باید 70 ksi باشد (485 mpa)
برای بخش های با ضخامت بیشتر از 5 اینچ (130 میلی متر) , حداقل قدرت کشسانی باید 65 ksi باشد (450 mpa)
طولی. کشیدگی متقاطع باید 25 درصد  باشد یا 50 میلی متر حداقل
طولی. کاهش متقاطع مساحت باید حداقل 45 درصد باشد.

برای قسمت های بزرگ تر از 2 اینچ (50 میلی متر) از نظر ضخامت , حداقل قدرت کشسانی باید 106 ksi (730 mpa) باشد . حداقل قدرت ارتجاعی باید 75 ksi (515 mpa ) باشد.
پیغام بگذارید

لطفا در صورت به درخواست خود را در فرم زیر کلیک کنید. ما شما را در 24 ساعت پاسخ

product catalog