ASTMASME SA182,F51,F53,F55
تلفن: 008651083590332
پست الکترونیک: Inquiry@feitingpipe.com
تصویری
  • شرح
این مشخصات شامل لوازم لوله کشی فولاد ضد زنگ و آلیاژ کم فورج شده برای استفاده در سیستم های فشاری می باشد. این شامل فلانژ، اتصالات، شیر و قطعات مشابه به مطابق ابعاد مشخص شده و یا استاندارد های بعدی می باشد.

جدول ۱شرایط عمل حرارتی
درجه نوع عمل حرارتی آستینیتی/محلولی ساختن سرد کردن سرد خاموش کردن درجه حرارت باز پخت کردن
درجه حرارت، حداقل وسیله حداقل یا
یا حدود، درجه فارنهایت [درجه سانتیگراد] الف کم از درجه فارنهایت [درجه سانتیگراد] حدود، درجه فارنهایت [درجه سانتیگراد]
فولاد های ضد زنگ فریتی – آستینیتی
F 50 پالایش با محلول و خاموش کردن 1925 [1050] مایع 500 [260] B
F 51 پالایش با محلول و خاموش کردن 1870 [1020] مایع 500 [260] B
F 52 C مایع 500 [260] B
F 53 پالایش با محلول و خاموش کردن 1880 [1025] مایع 500 [260] B
F 54 پالایش با محلول و خاموش کردن 1920-2060 [1050-1125] مایع 500 [260] B
F 55 پالایش با محلول و خاموش کردن 2010-2085 [1100-1140] مایع 500 [260] B
F 57 پالایش با محلول و خاموش کردن 1940 [1060] مایع 175 [80] B
F 59 پالایش با محلول و خاموش کردن 1975-2050 [1080-1120] مایع 500 [260] B
F 60 پالایش با محلول و خاموش کردن 1870 [1020] مایع 500 [260] B


الف. حداقل مگر اینکه حدود درجه حرارت ذکر شده باشد.

ب. نامربوط.

ج. درجه ف ۵۲ باید در ۱۸۲۵ الی ۱۸۷۵ درجه فارنهایت [۹۹۵ الی ۱۰۲۵ درجه سانتیگراد] برای ۳۰ دقیقه فی انچ ضخامت با محلول پالایش داده شود و با آب سرد شود.

د. وسیله ی سرد کن برای درجه ف ۶۵ باید سرد کردن در آب یا با وسیله دیگر سریعا سرد کردن باشد.جدول ۲ شرایط شیمیایی الف
نماد شناسایی عنوان UNS درجه ترکیب، %
cation Desig-
کربن منگنز فسفر گوگرد سیلیکون نیکل کروم مولیبدنم کولمبیم تیتانیم عناصر دیگر
Symbol nation
nese phorus num bium ium Elements
فولاد های ضد زنگ فریتی-آستینیتی
F 50 S31200 ۲۵ کروم، ۶ نیکل، 0.03 2 0.045 0.03 1 5.5–6.5 24.0–26.0 1.20–2.00 ... ... N 0.14–0.20
تعدیل با نیتروژن
S31803 ۲۲ کروم، ۵،۵ 0.03 2 0.03 0.02 1 4.5–6.5 21.0–23.0 2.5–3.5 ... ... N 0.08–0.20
F 51 نیکل، تعدیل با
نیتروژن
S32950 ۲۶ کروم، ۳،۵ 0.03 2 0.035 0.01 0.6 3.5–5.2 26.0–29.0 1.00–2.50 ... ... N 0.15–0.35
F 52 نیکل، ۱،۰ مولیبدنم
S32750 ۲۵ کروم، ۷ نیکل، 0.03 1.2 0.035 0.02 0.8 6.0–8.0 24.0–26.0 3.0–5.0 ... ... N 0.24–0.32
F 53 ۴ مولیبدنم، Cu 0.50
تعدیل با نیتروژن
2507G
S39274 ۲۵ کروم، ۷ نیکل، 0.03 1 0.03 0.02 0.8 6.0–8.0 24.0–26.0 2.5–3.5 ... ... N 0.24–0.32
F 54 تعدیل با نیتروژن Cu 0.20–0.80
و تنگستن W 1.50–2.50
S32760 ۲۵ کروم، ۷ نیکل، 0.03 1 0.03 0.01 1 6.0–8.0 24.0–26.0 3.0–4.0 ... ... N 0.20–0.30
F 55 ۳،۵ مولیبدنم Cu 0.50–1.00
تعدیل با نیتروژن W 0.50–1.00O
و تنگستن
S39277 ۲۶ کروم، ۷ نیکل، 0.025 0.8 0.025 0.002 0.8 6.5–8.0 24.0–26.0 3.0–4.0 ... ... Cu 1.20–2.00
F 57 ۳،۷ مولیبدنم W 0.80–1.20
N 0.23–0.33
S32520 ۲۵ کروم، ۶،۵ 0.03 1.5 0.035 0.02 0.8 5.5–8.0 24.0–26.0 3.0–5.0 ... ... N 0.20–0.35
F 59 نیکل، ۴ مولیبدنم Cu 0.50–3.00
با نیتروژن
S32205 ۲۲ کروم، ۵،۵ 0.03 2 0.03 0.02 1 4.5–6.5 22.0–23.0 3.0–3.5 ... ... N 0.14–0.20
F 60 نیکل، ۳ مولیبدنم،
تعدیل با نیتروژن
2205G
S32550 ۲۶ کروم، ۶ نیکل، 0.04 1.5 0.04 0.03 1 4.5–6.5 24.0–27.0 2.9–3.9 ... ... Cu 1.50–2.50
F 61 ۳،۵ مولیبدنم با N 0.10–0.25
نیتروژن و مس
255G
S32906 ۲۹ کروم، ۶،۵ 0.03 0.80–1.50 0.030 0.03 0.8 5.8–7.5 28.0–30.0 1.5–2.6 ... ... Cu 0.80
F 65 نیکل، ۲ مولیبدنم N 0.30–0.40
با نیتروژن
S32202 ۲۲ کروم، ۲،۰ 0.03 2 0.04 0.01 1 1.00–2.80 21.5–24.0 0.45 ... ... N 0.18–0.26
F 66 نیکل، ۰،۲۵
مولیبدنم با
نیتروژن
S32506 ۲۵ کروم، ۶ نیکل، 0.03 1 0.04 0.015 0.9 5.5–7.2 24.0–26.0 3.0–3.5 ... ... N 0.08–0.20
F 67 ۳ مولیبدنم با W 0.05–0.30
نیتروژن
و تنگستن
الف. همه مقادیر حداکثر هستند مگر اینکه غیر آن ذکر شده باشد. جایی که در این جدول بیضی ها (...) ظاهر می شوند، هیچ شرایطی وجود ندارد و برای عنصر تشخیص یا گزارش تجزیه لازم نیست.
ب. درجه ف ۲ قبلا به درجه ۱% کروم، ۰،۵ % مولیبدنم تعیین شده بود که در حال حاضر درجه ف ۱۲ است.
ج. به درجه ف ۵ فعلی (۰،۲۵ کربن حداکثر) قبل از ۱۹۵۵ء نماد شناسایی ف ۵ داده شده بود. نماد شاناسایی ف ۵ در ۱۹۵۵ء به درجه ۰،۱۵ کربن حداکثر داده شد تا با مشخصات ASTM برای محصولات دیگر مانند لوله، تیوب سازی، بولت سازی، جوشکاری اتصالات و مانند آن هماهنگ باشد.
د. به بررسی هر دو حرارت و محصول اطلاق می شود.
ر. برای درجه F22V به جای کلسیم می توان فلزات خاکی کمیاب  (REM)اضافه کرد، البته با توافق بین تولید کننده وخریدار. در آن صورت مقدار کل REM باید مشخص شود و گزارش داده شود.


جدول ۳ شرایط کششی و سختی الف
نماد درجه توان کششی، حداقل، کیلو پوند بر اینچ مربع (مگا پاسکال) توان عملکرد،حداقل، کیلو پوند بر اینچ مربع (مگا پاسکال) ب کشیدگی در ۲ انچ یا ۵۰ میلی متر یا 4D، حداقل، % کاهش مساحت، حداقل، %  عدد سختی برینل HBW
فولاد های ضد زنگ فریتی- آستنیتی
F 50 100–130 65 [450] 25 50 . . .
[690–900]
F 51 90 [620] 65 [450] 25 45 . . .
F 52 100 [690] 70 [485] 15 . . . . . .
F 53 116 [800]G 80 [550]G 15 . . . 310 max
F 54 116 [800] 80 [550] 15 30 310 max
F 55 109–130 80 [550] 25 45 . . .
[750–895]
F 57 118 [820] 85 [585] 25 50 . . .
F 59 112 [770] 80 [550] 25 40 . . .
F 60 95 [655] 65 [450] 25 45 . . .
F 61 109 [750] 80 [550] 25 50 . . .
F 65 109 [750] 80 [550] 25 . . . . . .
F 66 94 [650] 65 [450] 30 . . . 290 max
F 67 90 [620] 65 [450] 18 . . . 302
الف. جایی که در این جدول بیضی ها ظاهر می شوند، هیچ الزامی وجود ندارد و نه به انجام تست برای مقدار و نه به گزارش مقدار نیاز دارد.
ب. توسط روش خمش ۰،۲ % تعیین می شود. تنها برای فولاد های فریتی از روش کشش ۰،۵ % تحت بار نیز می توان استفاده کرد.
ج. برای بخش مقطع با ضخامت بیش از ۵ انچ [۱۳۰ میلی متر]، حداقل توان کششی باید ۷۰ کیلو پوند بر اینچ مربع (۴۸۵ مگا پاسکال) باشد.
د. برای بخش مقطع با ضخامت بیش از ۵ انچ [۱۳۰ میلی متر]، حداقل توان کششی باید ۶۵ کیلو پوند بر اینچ مربع (۴۵۰ مگا پاسکال) باشد.
ر. طولی. کشیدگی عرضی باید در ۲ انچ یا ۵۰ میلی متر حداقل ۲۵ % باشد.
ف. طولی. کاهش مساحت عرضی باید حداقل ۴۵ % باشد.
گ. برای بخش مقطع با ضخامت بیش از ۲ انچ [۵۰ میلی متر]، حداقل توان کششی باید ۱۰۶ کیلو پوند بر اینچ مربع (۷۳۰ مگا پاسکال) باشد؛ حداقل توان عملکرد باید ۷۵ کیلو پوند بر اینچ مربع (۵۱۵ مگا پاسکال) باشد.


پیغام بگذارید

لطفا در صورت به درخواست خود را در فرم زیر کلیک کنید. ما شما را در 24 ساعت پاسخ

product catalog