ASTMASME SA350,LF2
تلفن: 008651083590332
پست الکترونیک: Inquiry@feitingpipe.com
تصویری
  • شرح
 : انجمن آمریکایی آزمون و مواد  A350/350M
کربن و آهنگریهای فولاد کم آلیا ژ، نیازمند تست سختی شکاف برای قطعات لوله کشی
هدف: مشخصات شماره۲ درجه های مختلف کربن و فولاد کم آلیا ژ آهنگری شده و یا فلنج های حلقه نورد ،  اتصالات آهنگری شده و شیر آلات که در درجه اول برای خدمات با دمای کم  در نظر گرفنه شده اند را تحت پوشش قرار می دهد ونیازمند تست شکاف سختی هستند.

ترکیب شیمیایی
عنصر ترکیب , wt. %
درجهLF1 درجه  LF2 درجه LF3 درجه LF5 درجه LF6 درجه LF9 درجه LF787
کربن،  حداکثر 0.3 0.3 0.2 0.3 0.22 0.2 0.07

منگنز

0.60±1.35 0.60±1.35 0.90 max 0.60±1.35 1.15±1.50 0.40±1.06 0.40±0.70
فسفر، حداکثر 0.035 0.035 0.035 0.035 0.025 0.035 0.025
سولفور،حداکثر 0.04 0.04 0.04 0.04 0.025 0.04 0.025
سیلیکون 0.15±0.30 0.15±0.30 0.20±0.35 0.20±0.35 0.15±0.30 0.40 max
نیکل 0.40 max 0.40 max 3.3±3.7 1.0±2.0 0.40 max 1.60±2.24 0.70±1.00
کرم 0.30 max 0.30 max 0.30 max 0.30 max 0.30 maxB,C 0.30 max 0.60±0.90
مولیبدنوم 0.12 max 0.12 max 0.12 max 0.12 max 0.12 maxB,C 0.12 max 0.15±0.25
مس 0.40 max 0.40 max 0.40 max 0.40 max 0.40 max 0.75±1.25 1.00±1.30
کلومبیوم 0.02 max 0.02 max 0.02 max 0.02 max 0.02 max 0.02 max 0.02 min
واندیوم 0.08 max 0.08 max 0.03 max 0.03 max 0.04±0.11 0.03 max 0.03 max
نیتروژن 0.01±0.030

ویژگی های مکانیکی
درجه ها
LF1
و 
LF5
LF2 LF3 LF6 LF9 LF787
 کلاس1   کلاسهای
 1 و 2
  کلاسهای
1 و
2
 کلاس2  کلاس3
LF5  کلاس1 کلاسهای 2و3
استحکام کششی, ksi [MPa] 60±85 70±95 70±95 66±91 75±100 63±88 65±85 75±95
[415±585] [485±655] [485±655] [455±630] [515±690] [435±605] [450±585] [515±655]
قدرت عملکرد, حداقل, ksi [MPa] 30 [205] 36 [250] 37.5 [260] 52 [360] 60 [415] 46 [315] 55 [380] 65 [450]
کشیدگی:
4D نمونه دور استاندارد یا نمونه متناسب کوچک حداقل % در  
 طول قطعه مورد ازمایش 
25 22 22 22 20 25 20 20
مونه نوار برای ضخامت دیوار۵.۱۶ 
 و بالاتر و برای همه    [۷.۹۴   میلی متر   ] در  
سایزهای کوچک تست شده در بخش کامل حداقل % در۲  در (۵۰ میلی متر) 
28 30 30 30 28 28 28 28
تساوی برای محاسبه حداقل کشیدگی برای نمونه نوار باریک تر از۵.۱۶  
 حداقل % در۲  در (۵۰ میلی متر)  [۷.۹۴   میلی متر   ]  در  
t = ضخامت واقعی بر مبنای اینچ 
48t + 13 48t + 15 48t + 15 48t + 15 48t + 13 48t + 13 48t + 13 48t + 13
کاهش مساحت، حداقل،٪ 38 30 35 40 40 38 45 45

1.1  مشخصات شماره۲ درجه های مختلف کربن و فولاد کم آلیا ژ آهنگری شده و یا فلنج های حلقه نورد ،  اتصالات آهنگری شده و شیر آلات که در درجه اول برای خدمات با دمای کم  در نظر گرفنه شده اند را تحت پوشش قرار می دهد ونیازمند تست شکاف سختی هستند. آنها در ابعاد مشخص و یا استاندارد ساخته شده است به عنوان     که در بخش ۲  به آنها اشاره شده است. ASME و API مثال  مشخصات 
اگر چه این مشخصات برخی از قطعات لوله کشی ساخته شده ازمیله نورد و محصولات  لوله های بدون درز را تحت پوشش قرار می دهد.( ببینید ۳.۳. ۵.) ، آن مواد خام  تولید شده در  این نوع کالا ها را تحت پوشش قرار نمی دهد. 
 فقط در شرایط حرارت دیده رسوبی و  LF787  1.2. اگر سایز مورد نیاز مشخص شده  فراتر از توان تولید تولید کننده نباشد  محدودیت در سایز در نظر گرفته نشده است. اگر چه کلاس 3 از درجه بهساخته موجود است. 
.
 1.3.  موارد مورد نیاز تکمیلی برای استفاده تامین شده  است . زمانی که تست یا بازرسی های اضافی مورد نیاز است. این موارد بنا به در خواست شخصی خریدار در سفارش ذکر شده باشد.

پیغام بگذارید

لطفا در صورت به درخواست خود را در فرم زیر کلیک کنید. ما شما را در 24 ساعت پاسخ

product catalog